Information till våra medlemmar i NERK.

POLICY FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Har Du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta klubbens sekreterare, se kontaktuppgifter.

PERSONUPPGIFTSPOLICY
Det är viktigt att du som medlem i Nerikes Kattklubb känner dig trygg i och har kännedom om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Hur samlas personuppgifterna in?
Vid ett medlemskap i vår klubb meddelar du själv ditt för- och efternamn, postadress, mailadress och eventuellt telefonnummer via ett formulär på vår hemsida. Insamlade uppgifter vidarebefordras sedan av kassören till SVERAKs medlemsregister Sinbad vilket är ett onlinesystem. I Sinbad registreras även vilken typ av medlemskap du har: huvudmedlem, familjemedlem, huvudhedersmedlem, hedersmedlem eller stödmedlem samt eventuellt stamnamn. Du har när som helst rätt att ändra inaktuella/felaktiga uppgifter som finns lagrade i Sinbad.

Publicering av uppgifter på klubbens hemsida sker alltid på medlemmens eget initiativ, det vill säga med samtycke. Uppgifter till uppfödarregister skickar du själv till ansvarig webmaster via ett formulär på hemsidan.

Vad är ändamålet med att samla in personuppgifter?
Ändamål med att samla in ovan beskrivna personuppgifter är att möjliggöra våra åtaganden. Genom registrering i Sinbad får du ett medlemsnummer i SVERAK som gör det möjligt för dig att registrera kattungar, delta på utställningar och att du får din förbundstidning Våra Katter samt klubbtidningarna Kattögat. Dina personuppgifter möjliggör också utskick med information från klubben. Dessa utskicka sker per e-post eller vanlig post.

Förnyar du inte ditt medlemskap efter årsskiftet låter SVERAK ”EJ-medlemmar” vara kvar i Sinbad under årets första kvartal, därefter tas uppgifterna bort. Du kan även när som helst avsluta ditt medlemskap hos oss genom att kontakta kassören eller din medlemskontakt. Detta görs antingen genom direktkontakt per telefon eller per mail. Kassören meddelar sedan SVERAK att ditt medlemskap har upphört. Det är vanligtvis klubbens sekreterare, ansvarig för medlemskontakter, kassör, ordförande och webmaster som har tillgång till medlemslistorna.

Andra sammanhang där dina personuppgifter samlas in är vid anmälning till olika aktiviteter som anordnas av klubben. Dessa deltagarlistor rensas bort och kastas efter avslutad aktivitet.

Du har rätt att begära utskrift på den data Sinbad lagrar om dig. För att göra detta, var vänlig kontakta kassören eller SVERAKs kansli.

Dina personuppgifter delas inte med någon annan utan ditt samtycke.