Det är alltid viktigt att ha bra assistenter, speciellt på en vinnarutställning!

Jens Lindgren

Chief Steward

steward@sws2024.se

Marie Johansson

Assisterande Chief Steward

steward@sws2024.se

xxx

Steward

xxx

Steward

xxx

Steward

xxx

Steward

xxx

Steward

xxx

Steward

xxx

Steward

xxx

Steward

xxx

Steward

xxx

Steward

xxx

Steward

xxx

Steward

xxx

Steward

xxx

Steward

xxx

Steward

xxx

Steward

xxx

Steward

xxx

Steward

xxx

Steward

xxx

Steward

xxx

Steward

xxx

Steward

xxx

Steward

xxx

Steward

xxx

Steward

xxx

Steward

xxx

Steward

xxx

Steward